Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które to stosuje się od 25 maja 2018 roku, przesyłamy informacje o Państwa danych osobowych i wszystkim tym, co wiąże się z ich przetwarzaniem.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 Administratorem Państwa danych jest firma SPES GRANDIS Tomasz Wróbel z siedzibą w Wieluniu przy ul. Ogrodowej 19.

 Źródło danych osobowych – czyli skąd je mamy?

 Państwa dane osobowe posiadamy w wyniku złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Zamówienie mogło zostać przyjęte w formie listownej (także e-mailowej), telefonicznej lub za pomocą sklepu internetowego www.WszystkoDlaParafii.pl. Państwa dane są przekazywane zarówno w przypadku pierwszego, jak i kolejnych zamówień.

 Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

 Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerach SPES GRANDIS w siedzibie Firmy.

 Kto ma dostęp do danych osobowych?

 Państwa dane osobowe są dostępne jedynie wyznaczonym pracownikom SPES GRANDIS        w miejscu pracy oraz w przypadku realizacji zamówień podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub oferującym usługi transportowe.

 W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w wyniku złożonego zamówienia, w tym do:

 – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego

– zakładania konta i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi tegoż konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,

– obsługi reklamacji

– obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy czy też pocztę e- mailową)

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

– zgodnie z wymogami prawa, przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych

– działań promocyjnych i marketingowych

 Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPES GRANDIS, którym jest:

 – obsługa Państwa życzeń przekazywanych w szczególności telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy

– prowadzenie działań marketingowych własnych usług i towarów, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail i/lub telefon

– zapewnienie dostępu do usług płatniczych w przypadku wyboru takiej formy płatności

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną

– monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników sklepu internetowego www.WszystkoDlaParafii.pl np. wyszukiwania słów kluczowych i prowadzenie analiz statystycznych

– organizacja akcji promocyjnych dla klientów SPES GRANDIS

– windykacja należności

– przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 – zapisywania danych w plikach cookies wymaganych do poprawnego działania sklepu internetowego

 Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niewymagane, ale aby zawrzeć i wykonać umowę wynikającą z zamówienia, a tym samym dostarczyć produkty lub usługi przez Państwa zamawiane, niezbędne są:

– imię i nazwisko (lub nazwa instytucji lub firmy),

– adres zamawiającego,

– w szczególnym przypadku adres dostawy (jeśli jest różny od adresu zamawiającego)

– numer telefonu komórkowego (wymagane przez przewoźnika w celu ułatwienia kontaktu)

 W przypadku zamówień składanych przez sklep internetowy www.WszystkoDlaParafii.pl wymagane są też: adres e-mail i hasło (chyba że nie zakładają Państwo konta stałego klienta, to wówczas tylko adres e-mail)

 W przypadku niepodania tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia.

 Czy Państwa dane są bezpieczne?

 SPES GRANDIS wykorzystuje szereg narzędzi technicznych, infrastrukturę oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

 Czy mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie przez SPES GRANDIS Państwa danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej (rownież e-mailowej) bądź telefonicznie.

 Jakie mają Państwo inne prawa wobec firmy SPES GRANDIS?

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu
 • sprostowania
 • usunięcia Państwa danych
 • ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do ich przenoszenia
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Jak można się z nami kontaktować?

Przez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@WszystkoDlaParafii.pl albo telefonicznie pod numerami: 570970100 lub 570870900

 Komu udostępniamy dane osobowe?

 Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze lub przewozowe w celach tylko i wyłącznie niezbędnych do realizacji złożonych przez Państwa zamówień.

 Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, ale tylko na ich wyraźne polecenie.

 Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych   i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dane przechowujemy tak długo, jak klient jest klientem aktywnym, lecz nie dłużej niż 10 lat z uwzględnieniem przepisów prawa dot. podatków i rachunkowości